Skoczów tel/fax : 33/853 03 80 kom: 504 052 175 GG: 3397255 e-mail : sklep.skoczow@mmtuning.pl
Ruda Śląska tel/fax : 32/771 82 66 kom: 531 238 883 GG: 36030333 e-mail : sklep.ruda@mmtuning.pl

Ilość: 0

Wartość: 0,00 zł

Regulamin ob. do 25.12.2014

REGULAMIN
  
I. Postanowienia ogólne 
  
1. Sklep internetowy mmtuning.pl działający pod adresem strony internetowej  http://www.mmtuning.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu i prowadzony jest przez firmę
 
M&M Auto Tuning Macura Marcin
z siedzibą w Skoczowie, 43-430 przy ul.Torowej 6a;
NIP 5481619507, REGON 72795762.
 
2. Adres do korespondencji:
 
M & M Auto Tuning Macura Marcin ul. Torowa 6a, 43-430 Skoczów,
tel/fax : 033/8530380, kom: 504052175, 503191159;
adres e-mail: sklep.skoczow@mmtuning.pl.
 
3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym mmtuning.pl, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Stroną dokonującą sprzedaży produktów należących do oferty sklepu, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel sklepu firma M&M Auto-Tuning Marcin Macura. 
4. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu dostępnego na stronie: http://www.mmtuning.pl/, należy je wszystkie wyłączyć. 
 
II. Składanie zamówienia 
  
1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dodanie produktów do koszyka oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówień dostępnego na stronie sklepu mmtuning.pl, podanie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, który jest potrzebny do potwierdzenia złożonego zamówienia.
3. Zamówienia, w których w/w danych nie podano, są niekompletne lub nieprawidłowe nie będą przyjmowane do realizacji. 
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową informację o jego otrzymaniu przez sklep.
5. Założenie konta użytkownika na stronie sklepu internetowego mmtuning.pl nie jest warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez konieczności zakładania konta. W przypadku braku własnego konta użytkownika, na podany w formularzu zamówień adres mailowy, Klient otrzymuje pierwszy automatyczny, potwierdzający zamówienie mail, w którym zawarte są wszystkie ważne elementy zamówienia, takie jak: ilość produktów, cena, wybrany sposób płatności i dostawy, koszt przesyłki i adres wysyłki. Mail ten ma za zadanie poinformować Klienta, że jego zamówienie wpłynęło do bazy zamówień sklepu internetowego.
6. Użytkownicy, którzy przeszli przez proces rejestracji i posiadają własne konto w sklepie mmtuning.pl mają możliwość dokonywania wielokrotnych zakupów bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Korzyścią z założenia konta jest również możliwość śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia na bieżąco, wglądu w historię zamówień a także wprowadzania zmian w adresie wysyłki.
7. W razie wystąpienia potrzeby anulowania bądź modyfikacji zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem, gdyż staramy się realizować przesyłkę zaraz po otrzymaniu zamówienia.
8. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
9. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej mmtuning.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. O dostępności towaru Klienta informuje odpowiednia rubryka w opisie wybranego produktu. 
11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia. Możliwa jest częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana produktu brakującego na inny lub też anulowanie całego zamówienia i zwrot pieniędzy (jeżeli produkty zostały już opłacone w formie przedpłaty).
12. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.mmtuning.pl/ i dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
13. Wyboru zamawianych towarów Klient dokonuje poprzez dodanie ich do koszyka.
14. W trakcie składania Zamówienia - aż do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
15. W celu wysłania Zamówienia do sklepu, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam".
16. Wysłane przez Klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z M&M Auto Tuning Macura Marcin Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
17. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje informację o jego otrzymaniu przez sklep. Taka informacja zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i wysyłana jest na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
18. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
19. Firma M&M Auto Tuning Macura Marcin wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy wybrać ten dokument sprzedaży podczas składania zamówienia oraz poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.
 
 
III. Ceny produktów i promocje 
  
1. Ceny produktów w sklepie internetowym mmtuning.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
3. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, chyba, że co innego wynika z obowiązujących promocji (w przypadku zakupów powyżej 500 zł koszty wysyłki są równe 0 zł).
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy. 
 
IV. Formy dostawy i płatności 
  
1. Zamówione towary wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK,  GLS lub Poczty Polskiej. Przesyłka dostarczana jest na adres dostawy wskazany w formularzu zamówień (może być to adres inny niż miejsce zamieszkania osoby składającej zamówienie).
2. Termin dostawy zależy od czasu przygotowania paczki przez sklep oraz czasu dostarczenia przesyłki przez dostawcę.
3. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (w przypadku przesyłek wysyłanych za pobraniem) lub od daty zarejestrowania wpłaty (w przypadku gdy wybraną formą płatności była przedpłata), o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy M&M Auto-Tuning Macura Marcin a Klientem.
4. Koszt przesyłki zamówionego towaru określony został w zakładce „Dostawa” dostępnej pod adresem: http://www.mmtuning.pl/pages/dostawa.
5. Towar można odebrać bez ponoszenia kosztów wysyłki w siedzibie firmy w Skoczowie przy ul. Torowej 6a lub po wcześniejszym ustaleniu w oddziale sklepu M&M Auto-Tuning w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 346. 
6. W sklepie mmtuning.pl dopuszczalne są różne formy płatności: przelew, płatność przy odbiorze, płatność elektroniczna.
7. Zapłata za zamówiony towar może zostać uiszczona w formie przedpłaty poprzez dokonanie przelewu na konto.
 
Dane do przelewu to: 
 
M&M AUTO-TUNING Macura Marcin
ul. Torowa 6a, 43-430 Skoczów
Nr konta: 95 8126 0007 0003 8524 2000 0010
 
W tytule przelewu prosimy podać: nr zamówienia.
 
 
8. W przypadku zamówienia płatnego przelewem jego realizacja rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku odbiorcy. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 2 tygodnie. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
9. W przypadku zamówienia, w którym została wybrana forma płatności elektronicznych, przesyłki wysyłane są po zarejestrowaniu takiej wpłaty.
10. W przypadku zamówienia płatnego za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się bezpośrednio po wpłynięciu formularza zamówienia do systemu informatycznego Sklepu Internetowego. 
11. W przypadku, gdy zamówienie złożone zostało w dniu wolnym od pracy, jego realizacja rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym. 
12. Przed podpisaniem odbioru przesyłki u kuriera lub listonosza prosimy o dokładne przyjrzenie się opakowaniu i sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz – w miarę możliwości – zweryfikowanie jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Jeżeli widoczne są na niej jakiekolwiek uszkodzenia, radzimy nie odbierać przesyłki i w obecności listonosza lub kuriera sporządzić Protokół Szkody, który pozwoli szybko i sprawnie przeprowadzić proces reklamacji. Prosimy również o kontakt ze Sprzedającym.  
 
 
 
V. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
  
1. Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.mmtuning.pl przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny.
 
2. Odstąpienia od umowy zawartej na odległość można dokonać, składając stosowne oświadczenie.
 
3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni liczonym od daty otrzymania przez konsumenta towaru.
 
4. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres Sprzedawcy, podany poniżej.
 
5. Oświadczenie należy wysłać na adres firmy:
 
M&M Auto-Tuning Macura Marcin, ul. Torowa 6a, 43-430 Skoczów (można załączyć je do paczki ze zwracanym towarem) lub mailowo: sklep.skoczow@mmtuning.pl.
 
6. Zakupiony w sklepie mmtuning.pl, zwracany towar należy odesłać na adres: M&M Auto-Tuning Macura Marcin, ul. Torowa 6a, 43-430 Skoczów.
 
7. Podstawą prawną prawa do odstąpienia jest art. 7 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
 
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość można znaleźć tutaj.
  Dokument w wersji PDF jest gotowy do pobrania i sporządzenia jego wydruku.
 
9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie   niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (była wynikiem normalnej eksploatacji/używania zakupionego towaru).
 
10. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.
 
11. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokonuje zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami (przelewem na nr konta lub przekazem pocztowym na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość).
 
12. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta. Wyjątkiem jest sytuacja, w której odstąpienie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez M&M Auto-Tuning Macura Marcin świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
 
13. W celu skrócenia czasu obsługi do zwracanego towaru prosimy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę (o ile była wystawiona).
 
14. Sklep nie wymienia produktów, przyjmuje tylko zwroty. 
 
VI. Reklamacja towaru 
1. W sklepie internetowym mmtuning.pl można składać reklamacje związane z zamówieniami, jak również świadczeniem usług drogą eletroniczną. 
Reklamacje związane z zamówieniami:  
1. Reklamacji podlegają przykładowo wady fizyczne (wady fabryczne), wybrakowanie towaru, niezgodność towaru z umową lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy.
2. Nieznaczne różnice w wyglądzie towarów zamówionych i otrzymanych, wynikające z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta (np. kolor) nie stanowią podstawy do składania reklamacji.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep.skoczow@mmtuning.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z M&M Auto-Tuning Macura Marcin a następnie dostarczyć reklamowany produkt osobiście lub wysyłkowo na adres siedziby firmy w Skoczowie przy ul. Torowej 6a, 43-430 Skoczów lub po wcześniejszym ustaleniu dostarczyć go osobiście do oddziału sklepu w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 346.
5. Do reklamowanego towaru prosimy załączyć opis przyczyny reklamacji oraz oczekiwań dotyczących sposobu realizacji zobowiązań – to znacznie przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji.
6. W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji prosimy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę (o ile była wystawiona) oraz w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu Protokół Szkód o ile został sporządzony podczas odbioru towaru i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.
7. Początkowo koszty przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient, jednak w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego towaru, zwracane są przelewem na konto wskazane przez Klienta.
8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji koszty przesyłki pokrywa Klient. Nie odebranie takiej przesyłki sprawi, że sklep zaniecha ponownego wysyłania produktu (ponowne wysłanie towaru może nastąpić na prośbę Klienta).
9. Towar, który zostanie zareklamowany przez Klienta zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku, gdyby było to niemożliwe, przykładowo z powodu wyczerpania zapasów produktu, mmtuning.pl zwróci Klientowi równowartość produktu lub zaproponuje mu inny dostępny w magazynie sklepu. 
10. Zwrot należności za pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep. 
11. Zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa, w przypadku niezgodności towaru z umową Sprzedający odpowiada przez dwa lata od daty zakupu. 
12. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu dziesięciu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. 
 
Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
1. M&M Auto-Tuning Macura Marcin podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić M&M Auto-Tuning Macura Marcin o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: sklep.skoczow@mmtuning.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie: http://www.mmtuning.pl/pages/kontakt.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. M&M Auto-Tuning Macura Marcin zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
  
VII. Postanowienia końcowe 
  
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błąd popełniony przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
2. Sklep internetowy mmtuning.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Klienta.
3. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na mmtuning.pl należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.mmtuning.pl/pages/kontakt lub kliknięcie odnośnika „Wyślij zapytanie”, jeśli wątpliwość dotyczy konkretnego produktu.
4. Produkty oferowane przez mmtuning.pl mogą być objęte gwarancją jakości producenta. Szczegółowe warunki gwarancji określone są każdorazowo w dokumencie gwarancyjnym załączonym do towaru objętego gwarancją.
5. Sklep mmtuning.pl wykorzystuje cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane do komputera użytkownika i identyfikujące go w celu uproszczenia danej operacji. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera i nie gromadzą żadnych danych. Służą wyłącznie do zidentyfikowania osoby odwiedzającej nasz sklep i dostosowania witryny w taki sposób, by jej użytkowanie było dopasowane do potrzeb konkretnego użytkownika.
6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności któregoś z zapisów regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
7. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
8. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki znajdujące się na stronie sklepu mmtuning.pl, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.
9. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do realizacji zamówień, a jeśli użytkownik wyraził taką zgodę do informowania o aktualnych promocjach na stronie internetowej mmtuning.pl.
10. M&M Auto-Tunning Macura Marcin zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia ze specyfikacją Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Z Ogólnymi Warunkami (regulaminem sprzedaży) zapoznać się można w każdej chwili na stronie: http://www.mmtuning.pl/pages/regulamin-zakupow. 
12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. 
 
 
Dostęp do niniejszego regulaminu Klienci mogą uzyskać w dowolnym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej sklepu lub bezpośrednio pod adresem: http://mmtuning.pl/pages/regulamin-zakupow.  

1. Za pobraniem pocztowym

2. Przedpłata na konto

3. Przelew lub karta kredytowa